Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT141011, 06VAT141011 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-12-06 Stoppdatum 2000-12-06
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 41,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: