Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ENASJÖN, 627887 137879 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-03-25 Stoppdatum 2003-03-25
Mängd (ton): 31,16 Kostnad totalt: 24803
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: