Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GUNNALTASJÖN, 628570 135207 Budgetår: 1991
Startdatum: 1991-01-01 Stoppdatum 1991-01-01
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkkross <3 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: