Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GUNNALTASJÖN, 628570 135207 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-03-09 Stoppdatum 2000-03-09
Mängd (ton): 14,69 Kostnad totalt: 10210
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: