Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-03-13 Stoppdatum 1998-03-13
Mängd (ton): 49,97 Kostnad totalt: 33179
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: