Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-05-11 Stoppdatum 1999-05-11
Mängd (ton): 80,00 Kostnad totalt: 33840
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: