Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-05-15 Stoppdatum 2001-05-15
Mängd (ton): 79,96 Kostnad totalt: 36381
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: