Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-03-08 Stoppdatum 2000-03-08
Mängd (ton): 50,10 Kostnad totalt: 34820
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: