Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-04-26 Stoppdatum 2002-04-26
Mängd (ton): 59,82 Kostnad totalt: 44685
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: