Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-05-12 Stoppdatum 2004-11-06
Mängd (ton): 93,94 Kostnad totalt: 48664
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: