Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HILLESJÖ, 629052 134837 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-03-12 Stoppdatum 1998-03-12
Mängd (ton): 9,74 Kostnad totalt: 6466
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: