Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HILLESJÖ, 629052 134837 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-10-07 Stoppdatum 1998-10-07
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 6640
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: