Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TÅNGASJÖN, 629393 142999 Budgetår: 2006
Startdatum: 2007-01-26 Stoppdatum 2007-01-26
Mängd (ton): 23,05 Kostnad totalt: 24133
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,1
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: