Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMASJÖN, 629677 140780 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-03-11 Stoppdatum 1998-03-11
Mängd (ton): 9,52 Kostnad totalt: 6320
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: