Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MOASJÖN, 630566 135826 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-05-05 Stoppdatum 1999-05-05
Mängd (ton): 25,05 Kostnad totalt: 10596
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: