Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MOASJÖN, 630566 135826 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-04-23 Stoppdatum 2003-04-23
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 13624
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: