Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MOASJÖN, 630566 135826 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-04-29 Stoppdatum 1998-05-04
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 10449
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: