Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MOASJÖN, 630566 135826 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-02-23 Stoppdatum 2009-11-05
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 16490
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: