Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MOASJÖN, 630566 135826 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-04-10 Stoppdatum 2007-04-10
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 7787
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: