Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MOASJÖN, 630566 135826 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-05-18 Stoppdatum 2005-05-18
Mängd (ton): 24,28 Kostnad totalt: 14274
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: