Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MOASJÖN, 630566 135826 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-05-09 Stoppdatum 2006-05-09
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 15449
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: