Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ATTSJÖN, 630895 145987 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-04-15 Stoppdatum 2000-04-15
Mängd (ton): 11,99 Kostnad totalt: 5922
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: