Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Abborrtjärn, K377 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-12 Stoppdatum 2014-09-12
Mängd (ton): 6,12 Kostnad totalt: 10606
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: