Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långtjärnen, 13 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-17 Stoppdatum 2014-09-17
Mängd (ton): 1,01 Kostnad totalt: 2397
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: