Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Mörtaren, 86 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-14 Stoppdatum 2014-09-14
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 4582
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: