Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Stråksjö, 635128 130973 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-13 Stoppdatum 2014-11-13
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 5016
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: