Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VIKASJÖN, 631051 144611 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-03-28 Stoppdatum 2010-03-28
Mängd (ton): 24,95 Kostnad totalt: 35279
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: