Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.36, 13VÅTM103000Fage36 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-08 Stoppdatum 2014-11-08
Mängd (ton): 1,03 Kostnad totalt: 1657
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: