Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norra Svärtesjön, 636757 130070 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-07 Stoppdatum 2014-10-07
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 6679
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: