Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björsjö, 627855 134250 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-13 Stoppdatum 2014-11-13
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 3149
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: