Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Guntasjön, 098030 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-12-09 Stoppdatum 2014-12-09
Mängd (ton): 3,08 Kostnad totalt: 4617
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: