Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergasjön, 101122 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-23 Stoppdatum 2014-08-23
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 5770
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: