Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hermanssjö, 074152 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-10 Stoppdatum 2014-10-10
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 9195
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: