Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Nässjön, 101260 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-22 Stoppdatum 2014-08-22
Mängd (ton): 7,87 Kostnad totalt: 11540
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: