Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Älvasjön, 101498 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-19 Stoppdatum 2014-08-19
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4328
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: