Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024009, 06VAT024009 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-20 Stoppdatum 2014-08-20
Mängd (ton): 7,97 Kostnad totalt: 11685
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: