Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT032032, 06VAT032032 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-28 Stoppdatum 2014-08-28
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 8733
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: