Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT039013, 06VAT039013 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-28 Stoppdatum 2014-08-28
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1432
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: