Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT015016, 06VAT015016 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-22 Stoppdatum 2014-08-22
Mängd (ton): 6,89 Kostnad totalt: 10098
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: