Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT051002, 06VAT051002 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-07 Stoppdatum 2014-09-07
Mängd (ton): 4,97 Kostnad totalt: 7265
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: