Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT051009, 06VAT051009 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-06 Stoppdatum 2014-09-06
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 5898
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: