Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT059089, 06VAT059089 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-04 Stoppdatum 2014-11-04
Mängd (ton): 14,96 Kostnad totalt: 21418
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: