Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060063, 06VAT060063 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-30 Stoppdatum 2014-10-31
Mängd (ton): 49,95 Kostnad totalt: 71525
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: