Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT066001, 06VAT066001 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-12-09 Stoppdatum 2014-12-09
Mängd (ton): 10,28 Kostnad totalt: 15389
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: