Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT095041, 06VAT095041 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-17 Stoppdatum 2014-11-17
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1409
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: