Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT101068, 06VAT101068 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-17 Stoppdatum 2014-11-17
Mängd (ton): 16,09 Kostnad totalt: 23039
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: