Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT141011, 06VAT141011 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-12-09 Stoppdatum 2014-12-09
Mängd (ton): 14,91 Kostnad totalt: 22314
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: