Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kyrkmossedammen, 12RönFaxVåt02 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-29 Stoppdatum 2014-03-29
Mängd (ton): 21,70 Kostnad totalt: 33480
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,6
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: