Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ulkenesjön, 12HelBivMO02 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-12-14 Stoppdatum 2014-12-14
Mängd (ton): 5,70 Kostnad totalt: 8500
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: