Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Killeberg, 12HelDriKO01 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-01-01 Stoppdatum 2014-12-31
Mängd (ton): 75,27 Kostnad totalt: 41000
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: